Nieuwe leden

Lidmaatschap 2022 - 2023

Het lidmaatschap loopt van 1 september tot en met 31 augustus. 

De bijdrage voor het lidmaatschap bedraagt in 2022-2023: 

* Volwassen QR 100

* Gezinnen QR 250