Nieuwe leden

Lidmaatschap 2021 - 2022

Het lidmaatschap loopt van 1 september tot en met 31 augustus. 

De bijdrage voor het lidmaatschap bedraagt in 2021-2022: 

* Volwassen QR 100

* Gezinnen QR 250